School Ondersteuningsprofiel

School Ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Als u hier klikt, komt u bij een overzicht dat een beknopt beeld geeft van de ondersteuning die onze school kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het School Ondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.
Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact opnemen met de school via info@martinusschoolmillingen.nl of via 0481-431596