VERGADERDATA OUDERVERENIGING SCHOOLJAAR 2018-2019

  • 5 september 
  • 24 oktober (algemene ledenvergadering) 
  • 12 december 
  • 30 januari 
  • 20 maart 
  • 8 mei 
  • 26 juni
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in het vergaderlokaal op de begane grond.