LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad bestaat uit kinderen van de groepen 6 t/m 8. Van elke groep zijn er 2 vertegenwoordigers gekozen. Deze vertegenwoordigers uit de groepen 6 t/m 8 spreken, samen met de directeur, over zaken die leven bij de leerlingen en leven in de verschillende groepen. De leerlingenraad komt om de 6 - 8 weken bij elkaar.