Leerlingen die in Duitsland (gaan) wonen

Woont u in Duitsland of gaat u verhuizen naar Duitsland en gaan de kinderen naar een Nederlandse school?
Dat kan natuurlijk, maar er is wel iets veranderd. Is er een vermoeden van psychische, geestelijke of psychiatrische problematiek? Of is er behoefte aan een andere vorm van jeugdzorg? Sinds 1 januari 2015 is De Wet op de jeugdzorg in Nederland van kracht. Kinderen die in Duitsland wonen hebben geen recht meer op jeugdzorg in Nederland. Dit geldt ook voor de kinderen die naar een school in Nederland gaan.
 
Is er sprake van psychische problemen of dyslexie? Is er onderzoek nodig?
De ouders/verzorgers gaan dan op advies van de school, de jeugdarts van de GGD of de jeugdconsulent naar het Jugendamt. De gemeente waar u woont heeft de contactgegevens hiervan. Als u hulp wilt bij het eerste contact met het Jugendamt kunt u de jeugdconsulent van de school vragen.
 
Wie is verantwoordelijk voor de jeugdzorg aan jeugdigen die in Duitsland wonen?
Het lokale ziekenfonds, de Krankenkasse, heeft de plicht de jeugdzorg te bieden die ook andere Duitse kinderen krijgen. De Krankenkasse is de instantie die u informatie kan geven over de jeugdzorg. De Krankenkasse kan u ook vertellen wat u misschien nog zelf moet betalen.  
 
Duitse jeugdhulp niet hetzelfde
Houd u er rekening mee dat de jeugdhulp die uw kind in Duitsland krijgt kan verschillen van de hulp in Nederland. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de lokale Krankenkasse of het Jugendamt. Daarnaast is de spreektaal in de hulpverlening in het Duits. Voor mogelijkheden van Nederlandstalige hulpverleners adviseren wij u contact op te nemen met de lokale Krankenkasse.