De medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

De medezeggenschapsraad van de St. Martinusschool bestaat momenteel uit 8 personen.  Ouders Ron Frieling, Peter Sloot, Graziëlla Panka en Karin Evers en leerkrachten Frank de Kleijn (voorzitter), Femke Meeuwissen, Elly Koenders, en Ineke  Rieken. Wij vergaderen minimaal zes keer per jaar. 

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedere belangstellende de medezeggenschapsraad-vergadering kan bijwonen. 

Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Laat dit dan weten aan
mr@martinusschoolmillingen.nl .