Meldcode

Vanaf januari 2019 moeten organisaties met de verbeterde Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling  en het afwegingskader werken.
Deze meldcode helpt onze professionals goed te reageren bij vermoedens van dit soort geweld en is tot stand gekomen om situaties van onveiligheid beter en eerder in beeld te krijgen.

In de Meldcode is in stap 4 en 5 een afwegingskader opgenomen dat uit vijf vragen bestaat.
In de Meldcode is nu ook de participatie van kinderen opgenomen.

Als u hier klikt komt u op de meldcode zoals die door onze school wordt gehanteerd.