Gedragscode

Door hier te klikken vindt u de gedragscode van onze school.

Hierin is het gewenste gedrag beschreven van leerkrachten, leerlingen en ouders als het gaat om de vier kernwaarden van PBS, zoals we die op onze school hebben vastgesteld.
Wanneer deze concrete gedragingen door de leerlingen, de leerkrachten en de ouders eigen gemaakt worden, zullen zij groeien in zelfvertrouwen en zal er een gevoel van saamhorigheid ontstaan. De leerlingen, leerkrachten en ouders zullen zich dan veilig voelen op de Martinusschool en volop gelegenheid krijgen zichzelf optimaal te ontwikkelen.