Boekenmarkt

08-10-2021
Op 21 oktober organiseert onze school een boekenmarkt!
De Martinusschool organiseert een boekenmarkt!!!
En wel op 21 oktober vanaf 15:00 tot 18:00 uur in de aula van school.  
Kinderen, ouders, familie en vrienden zijn welkom om voor een heel klein bedrag mooie boeken te kopen.
De opbrengst gaat voor de helft naar  "Empowering girls Gambia" voor het bouwen van een basisschool. De andere helft gaat naar de school. Hiervan kunnen wij weer mooie dingen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan buitenspel materiaal, extra aankleding van onze schoolbibliotheek enz.
 
Om deze boekenmarkt mogelijk te maken hebben we natuurlijk heel veel boeken nodig. Kinderboeken, boeken voor volwassenen en stripboeken. Heeft u nog boeken die in goede staat zijn en die wij mogen verkopen? Deze kunnen ingebracht worden tot en met vrijdag 15 oktober. Daarna gaan we de boekenmarkt klaarmaken voor de verkoop.
De boeken kunnen elke ochtend tussen 8:15 en 8:45 afgegeven worden bij het podium in de aula (via de hoofdingang) of meegegeven worden aan uw kind.
Wij hopen op een grote opkomst!