Overzicht nieuws

06-02-2021
| Beslisboom wel/ niet naar school en alle afspraken rond de herstart van de school op 8 februari 2021
11-09-2020
| Via deze beslisboom kunt u zien of uw kind wel/ niet naar school mag als hij/ zij verkouden is.
18-06-2020
| In de periode maart-juni 2020 is het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 afgenomen.